Om os

Bagom SoKa Design Studio

SoKa Design Studio er stiftet i 2023 af Kamilla Strand-Holm Schmidt og Sophia Rytter Møller med udgangspunkt i en stor passion for restmaterialer og med et ønske om at bidrage til en mere bæredygtig forbrugs- og produktionskultur.

”Hos SoKa Design Studio tror vi på, at brugen af restmaterialer er vejen frem mod en grønnere fremtid, da vi lever i en verden med begrænsede mængder af ressourcer. Derfor er vores vision at inspirere folk til at se værdi i restmaterialer, ligesom vi selv gør, og dermed skubbe til den måde vi forbruger og producerer på. For at være foregangsmand på dette område og bruge det restmateriale vi har allermest af; nemlig plastikskrald, transformerer vi havplast til cirkulære produkter og udbyder kreative workshops, hvor du selv kan opleve processen fra skrald til et bæredygtigt og unikt produkt.”

Bagom LUX

Lysestagen LUX opstod under et kursus i entreprenørskab på vores uddannelse i Industriel Design, hvor vi skulle designe, producere og sælge 20 styk af et produkt på 10 dage. Det var i den sammenhæng, vi virkelig fik øjnene op for, hvor meget bæredygtighed og entreprenørskab driver os.

Designprincipper

Lokal produktion

For at minimerer udledning af CO2 ved transport, producerer vi indenfor den landegrænse, hvor selve restmaterialet kommer fra.

Transparenthed

Vi sætter en dyd i at være transparente i, hvor restmaterialet kommer fra, hvilket problem det udgør, samt hvad man bidrager til at forbedre, når man bruger restmaterialet. Det gør vi for at sætte spot på potentialet i at bruge restmaterialer og inspirere til at tænke i bæredygtige baner – både når man forbruger og producerer.

Velovervejet design

For os handler velovervejet design om at give værdi til hverdagen, ved at tænke brugerens adfærd, behov, ønsker og problemer ind i det enkelte produkt. Her handler velovervejet design også om, hvad restmaterialet kan og ikke kan for at kunne udnytte dets egenskaber bedst muligt.