Havplast

Vores vision hos SoKa Design Studio er at inspirere folk til at se værdien i restmaterialer, da vi lever i en verden med begrænsede ressourcer. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at vi gentænker den måde, vi forbruger og producerer på.

Ressourcemangel

Vi overforbruger jordens ressourcer, og derfor er det vigtigere end nogensinde at genanvende disse materialer i stedet for at deponere eller afbrænde dem.

Plastikforurening

Noget af det restmateriale og skrald vi har alt for meget af i Verden og herhjemme i Danmark er plastskrald. Store dele plastikskrald ender i havet og naturen, hvilket resulterer i plastikforurening. Det er et massivt problem, hvor der hvert år ender 8-10 millioner tons plastaffald i Verdenshavene, og bare langs den Jyske vestkyst skyller der hele 1000 tons plastikskrald op årligt. Det sviner, forurener og er til fare for livet i og omkring havet, hvor fisk, fugle og havpattedyr risikerer at dø ved at blive viklet ind i havplasten eller spise den.

Vores bidrag

Ved at bruge skraldet som en ressource, er vi både med til at holde strandene rene, modvirke plastikforurening og sprede budskabet om at transformere skrald og restmaterialer, som ellers sviner og afbrændes, til værdifulde produkter og kreative workshops.

kg havplast
0

Har vi transformeret til produkter i 2023